Pajūrio planai

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!

VIEŠINIMAS

Visuomenės informavimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Dalis gero”, Birutės g. 9, Kaišiadorys, direktorius Aidmantas Bernatonis, tel.: +370 682 14423, el. paštas: dalisgero@gmail..com.

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, Liepų g. 66, Klaipėda, direktorius Endrius Rolandas Aušra, tel.: +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojama ūkinė veikla – vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatacija žemės sklype Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. sav.

UAB „Dalis gero“ numato vykdyti vienos iki 2 MW galios vėjo elektrinės statybą ir eksploataciją. Vėjo elektrinės eksploatavimui būtina nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.

Ataskaita viešai eksponuojama Degaičių seniūnijoje, Anulėnų g. 3, Degaičių k. nuo 2019-10-28 iki 2019-11-12 darbo dienomis. Ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks 2019-11-12 Degaičių seniūnijoje, Anulėnų g. 3, Degaičių k., 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu Atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Telšių departamentas, J.Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: +370 444 47 276, el. paštas: telsiai@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_ataskaita_20.1.15.pdf

Protokolas_dalyviu_sarasas_pakoreguotas.pdf

Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Sakuona“, Mokyklos g. 23, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskritis, tel. +370 46 440241, el. p.: info@sakuona.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gamybos teritorijos išplėtimas, rengiant teritorijų planavimo dokumentą.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

UAB „Sakuona“ vykdo faneravimo dangos ir baldų dalių gamybą žemės sklype, esančiame Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23. Detaliuoju planu numatoma apjungti esamą teritoriją su greta esančiais UAB „Sakuona“ žemės sklypais. Išplečiamoje teritorijoje bus įrengtos atviros rąstų sandėliavimo aikštelės bei bus statomas produkcijos sandėlis. Esamos gamybos apimtys nebus didinamos.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu numatoma patikslinti sanitarinės apsaugos zonos ribas.

Susipažinti su parengta PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, Klaipėda (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresu http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ ir Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 12, seniūnijos darbo metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019-09-23 17:00 val. UAB „Pajūrio planai“ biure Divyčio g. 37, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p. klaipeda@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_Sakuona_12.23_be%20priedu.pdf

PVSV_Sakuona_12.23_priedai.pdf

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą dėl gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamyklos statybos ir eksploatacijos

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Capella Baltica“ (304733907), Svirno g. 3A, Vilnius, tel. +34 627 483 783, el. p. strazding_ev@capellaroyal.com.

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“ (302299127), Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamyklos statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 35, Klaipėda.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Capella Baltica“ planuoja statyti ir eksploatuoti gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamybos įmonę. Technologinio proceso metu iš šaldytos gyvulinės kilmės žaliavos – kiaulių odos, ekstrahavimo būdu bus išgaunamas pagrindinis produktas – baltymai bei antrinis produktas – riebalai.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, Klaipėda (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresu http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ ir Klaipėdos savivaldybėje Liepų g. 11, Klaipėda, savivaldybės darbo metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019-10-22 17:00 val. UAB „Pajūrio planai“ biure Liepų g. 66, Klaipėda. Taip pat 2019-11-05 17:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p. klaipeda@nvsc.lt. 

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_proteinas_07.29.pdf

Protokolas_proteinas.pdf

Protokolas_proteinas.10.22.pdf

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą dėl vėjo elektrinių įrengimo ir eksploatacijos Rėzgalių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Click2Sell”, į.k.: 300110581, Saulėtekio al. 15, LT-10221 Vilnius, direktorius Egidijus Andreika, tel.: +370 674 45569, el. paštas: info@cardinity.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, į.k.: 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda, direktorius Endrius Rolandas Aušra, tel.: +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojama ūkinė veikla – vėjo elektrinių įrengimas ir eksploatacija Rėzgalių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav.

UAB „Click2Sell“ numato vykdyti dviejų iki 2 MW galios vėjo elektrinių statybą ir eksploataciją. Vėjo elektrinių eksploatavimui būtina nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.

Ataskaita viešai eksponuojama Kaltinėnų seniūnijoje, Varnių g. 7, Kaltinėnai, nuo 2019-04-04 iki 2019-04-23 darbo dienomis. Ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks 2019-04-23 Kaltinėnų seniūnijoje, Varnių g. 7, Kaltinėnai, 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu Atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, el. paštas: taurage@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_ataskaita_04.23.pdf

Protokolas_dalyviu_sarasas_Baigtas.pdf


PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠČIŲ IR KORPUSINIŲ BALDŲ GAMYBOS ĮMONIŲ EKSPLOATACIJOS - POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Vakarų medienos grupė”, į.k.: 142044723, Liepų g. 67, Klaipėda, tel.: +370 46 469555, +370 626 12374, el. paštas: info@vakarumg.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, į.k.: 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojama ūkinė veikla - medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploatacija, žemės sklype Ryto g. 4, Menčių k., Akmenės r. sav.

UAB „Vakarų medienos grupė“ vykdo medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statybą Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje, valstybiniame žemės sklype, esančiame Ryto g. 4, Menčių k., Akmenės r. sav. Numatoma vystyti medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploataciją. Planuojant ūkinę veiklą buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir atsižvelgiant į ūkine veikla sukeliamą fizinę taršą – triukšmą, buvo nustatyta sanitarinės apsaugos zona, apimanti planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypą ir gretimus žemės sklypus.

Ūkinės veiklos organizatorius numato įgyvendinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo mažinimo priemones ir sumažinti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.

Ataskaita viešai eksponuojama Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, nuo 2019-01-07 iki 2019-01-23 darbo dienomis. Ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks 2019-01-23, 17 val. Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu Atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, el. paštas: siauliai@nvsc.lt.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

PVSV_ataskaita_VMG.02.05.pdf  INFORMACIJA apie UAB „Jormeta“ planuojamos ūkinės veiklos – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas R. Kalantos g. 32 Kaunas., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Jormeta“, į.k. 303105358, Minijos g. 130-6, Klaipėda., tel. 867151531, el.p: jormeta.info@gmail.com.

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel.: 861512367, el.p. pajurioplanai@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:. UAB „Jormeta“ PŪV – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas R. Kalantos g. 32, Kaunas.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas, kuris apima antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastiko) elektros ir elektroninės įrangos bei netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų) laužo surinkimą ir apdorojimą bei baterijų ir akumuliatorių surinkimas ir laikymas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijos patalpose, esančiose R.Kalantos g. 57, Kaunas bei UAB „Pajūrio planai“ patalpose, Liepų g. 66, Klaipėda. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 8 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. spalio 8 dieną, 16 val.. Petrašiūnų seniūnijos patalpose, esančiose R.Kalantos g. 57, Kaunas.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 92101 Klaipėda, registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai ar el. paštu pajurioplanai@gmail.com.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija: Nacionalis VSC Kauno departamentas (K. Petrausko g.24, Kaunas, 8(37)331683, kaunas@nvsc.lt)

Ataskaita ar jos santrauka (pataisyta ar papildyta Ataskaita ar pataisytos ar papildytos Ataskaitos santrauka) interneto svetainėje turi būti skelbiama, kol Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar pateiks motyvuotus reikalavimus šią Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

  Jormeta_PVSC_ataskaita_1107_pasirasyta.pdfINFORMACIJA APIE UAB "VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ" PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ DĖL MEDIENOS PRODUKTŲ GAMYBOS INOVACIJOS ĮMONIŲ STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS

Vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr.D1-885, 74 punktu, informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Vakarų medienos grupė“, esanti Liepų g. 68, Klaipėda. Vykdantysis direktorius Giedrius Kaukas, tel. (+370) 46 469588, el. paštas: info@vmg.eu.; https://www.mediena.lt/.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda. Direktorius Rolandas Aušra, tel. (+370) 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.; http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statyba ir eksploatacija.

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Menčių k., Pašakarnių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskrityje.

PAV subjektai kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje - Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita nuo 2018-06-12 galima susipažinti UAB „Pajūrio planai“ biure Liepų g. 66, Klaipėdoje darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val. ir interneto puslapyje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/ per 20 darbo dienų po šios informacijos paskelbimo (ataskaita pateikta žemiau esančioje nuorodoje).

Nuo 2018-06-12, PAV ataskaita 20 darbo dienų eksponuojama Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, tel. (+370) 425 56171, el. paštas: kaimiskoji.seniunija@akmene.lt.

Pasiūlymus dėl poveikio PAV ataskaitos galima pateikti per 20 darbo dienų po šios informacijos paskelbimo PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingajai institucijai.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2018-07-11 Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė 16 val. 

PAV_ataskaita_Vakaru_medienos_grupe_201800920.pdf


INFORMACIJA apie V.Plūko IĮ planuojamos ūkinės veiklos – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pakeitimo Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos raj., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: V.Plūko iį ,Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos r., tel. +37069840120, el.p: plukoimone@gmail.com.

2. Ataskaitos rengėjas: UAB "Pajūrio planai", Liepų g. 64-428, Klapėda, tel.: 861512367, el.p. pajurioplanai@gmail.coma

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:. V.Plūko IĮ PŪV – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pakeitimas Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos r.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: ENTP tvarkymo veiklos pakeitimas (atliekų tvarkymo zonų plano koregavimas, vienu metu laikomų atliekų kiekių koregavimas). Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos patalpose, esančiose Minijos g. 2, 86232 Dovilai, Klaipėdos r. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018 m. kovo 9 d. iki kovo 23 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

UAB „Pajūrio planai“ patalpose, Liepų g. 64-428, Klaipėda. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018 m. kovo 9 d. iki kovo 23 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 23 dieną, 17 val. V.Plūko IĮ patalpose Liepų g. 17, Ketvergių km., Dovilų sen., Klaipėdos r.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 64-428, 92101 Klaipėda, registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai ar el. paštu pajurioplanai@gmail.com.

 

Ataskaita ar jos santrauka (pataisyta ar papildyta Ataskaita ar pataisytos ar papildytos Ataskaitos santrauka) interneto svetainėje turi būti skelbiama, kol Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar pateiks motyvuotus reikalavimus šią Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

Su Ataskaita galite susipažinti paspaudę nuorodą:

PVSV_SAZ_ataskaita_Pluko.pdf
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ DĖL MEDIENOS PRODUKTŲ GAMYBOS INOVACIJOS ĮMONIŲ STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Vakarų medienos grupė“, esanti Liepų g. 68, LT-92100 Klaipėda. Vykdantysis direktorius Giedrius Kaukas, tel. (+370) 46 469588, el. paštas: info@vmg.eu; https://www.mediena.lt/. 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda. Direktorius Rolandas Aušra, tel. (+370) 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.; http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statyba ir eksploatacija. 

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Menčių k., Pašakarnių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskrityje. 

PAV subjektai kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: 

- Akmenės rajono savivaldybės administracija; 

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas;

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Šiaulių teritorinis padalinys. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 

Su PAV programa galima susipažinti UAB „Vakarų medienos grupė“ biuro pirmo aukšto patalpose Liepų g. 68, Klaipėda darbo valandomis nuo 8 val. iki 17 val. ir interneto puslapyje: http://pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/ per 10 darbo dienų po šios informacijos paskelbimo. 

Pasiūlymus dėl poveikio PAV programos galima pateikti PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

PAV programa:

PAV_Programa_viesinimui_MedienosGrupe_Akmene.pdf