Pajūrio planai

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!


MŪSŲ PASLAUGOS

PLAČIAU APIE VISKĄ

Planuojant ūkinę veiklą, būtina numatyti jos poveikį aplinkai. Jei numatoma veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedą, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras, nustatant ir įvertinant galimą tiesioginį, netiesioginį ir kaupiamąjį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios.

Mūsų komanda Jums padės parengti:

  ·    Informaciją planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai privalomojo vertinimo;

·   Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV);

  • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) dokumentus;
  • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus;

· Prognozuojamo aplinkos triukšmo ir oro taršos skaičiavimus, vertinimą ir modeliavimus.

  • Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius planus);
  • Specialiuosius planus;
  • Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus;
  • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus.

Mes siūlome didžiulį paslaugų, užtikrinančių puikius rezultatus ir turinčių teigiamą poveikį Jūsų verslui, spektrą!

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis.